29 Nisan 2022

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) nde ve ilgili tebliğlerde değişiklik yapıldı.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) nin bazı maddelerinde yapılan değişikliğinde;
  • Dayanak, Tanımlar, Performans beyanının içeriği, CE işaretinin kullanımı ve genel hükümler,
  • Ürün irtibat noktası, Uyumlaştırılmış standartlar, Yayımlama, Bildirim başvurusu, Bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası, Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi, Risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler, Resmi olarak tespit edilen uygunsuzluk, Komisyon ile irtibat ve Yürütme)
düzenleniyor.
Yönetmeliğe ilişkin değişikliğe ve ilgili tebliğlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.