29 Nisan 2022

29 Nisan 2022 Tarihli ve 31824 Sayılı Resmi Gazete içeriği

 

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
KURUL KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220429.pdf