25 Nisan 2022

25 Nisan 2022 Tarihli ve 31820 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220425.pdf