25 Nisan 2022

24 Nisan 2022 Tarihli ve 31819 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
YÖNETMELİKLER
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220423.pdf