21 Nisan 2022

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı.


Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda yapılan değişiklikle;
  • Projelerin Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için gerekli olan asgari sabit yatırım tutarı diğer yatırımlar için beşyüzmilyon Türk Lirasından bir milyar Türk Lirasına çıkarıldı. (Yürürlük tarihi:01.07.2022)
  • Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, yatırım tutarına bağlı olmaksızın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecek;
  • Yatırım devirlerinin tümünde Cumhurbaşkanı onayı gerekecek.
  • 26.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, Teşvik Belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde, yatırımcılara fazladan ödenen nitelikli personel desteği, enerji desteği ve hibe desteği tutarları faiziyle birlikte yatırımcıdan geri alınacak. 

Karar’a ilişkin değişikliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.