21 Nisan 2022

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ile Geri Verme Veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine İlişkin Basın Duyurusu


Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan duyuruda; Vatandaşlarımız ve firmalarımızın gümrük işlemleri esnasında veya sonradan yapılan tespitler neticesinde doğan vergi ve ceza borçlarını, gümrük idarelerine başvurmasına gerek kalmaksızın, elektronik ortamda tek seferde ve toplu olarak sorgulaması sağlayan ve 08.11.2021 tarihi itibarıyla devreye alınan
  • Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama hizmeti ile
Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesine olanak tanıyan ve 01.07.2020 tarihi itibarıyla devreye alınan
  • Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine
19.04.2022 tarihi itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanmıştır. Denilmektedir.
Duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. https://ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-sistemi-ile-geri-verme-veya-kaldirma-talep-y