20 Nisan 2022

Mobilya aksamlarını (metal-plastikten), kara nakil vasıtası koltuklarında girdi olarak kullanılması durumunda ithalatta İGV %0 olacak.


3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar Ek 1’de yer alan “9401.99.90.00.00”  GTIP’li “mobilya aksamları (metal veya plastikten)” ile ilgili aşağıdaki dipnot eklenmiştir; Bu pozisyonda eşyayı, kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV %0 olarak uygulanacak ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacak.