19 Nisan 2022

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine “Kaolin ve diğer kaolinli killer” eklendi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile;
6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 58 nci ve 59 ncu sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00) 59- Diğer killer (GTP: 2508.40)