17 Nisan 2022

İhracat Bedeli Dövizin ‘Yüzde 40’ı Merkez Bankası’na satılması hakkında.


TCMB’nca yayımlanan İhracat Genelgesi’nde yapılan güncelleme ile Ek Madde 1 eklenmiş ve;
İhracatla elde edilen dövizin Merkez Bankası’na satılması zorunluluğuna dair %25 olarak uygulanan oran yüzde 40’a çıkarılmıştır.
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye (İhracat Bedeli Kabul Belgesi) veya DAB’a(Döviz Alım Belgesi) bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.” Değişiklik 18 Nisan’da yürürlüğe girecek.

İlgili Genelge’ye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.