16 Nisan 2022

Tereyağ’ın ülkemizden çıkışına izin verilmemesi hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan yazıda;
“0405.10” GTIP’te yer alan “tereyağı” isimli eşyanın, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden ihracatına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmeyeceği belirtilmektedir.