14 Nisan 2022

Elektrikli süpürgeler için gözetim tablosuna “Robot/akıllı süpürgeler” eklendi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 2013/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle elektrikli süpürgeler için uygulanan gözetim tablosu aşağıdaki şekilde revize edildi; Tebliğ, 14 Mayıs 2022’de yürürlüğe girecek.