6 Nisan 2022

Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin girişine yetkili kapılara Ünye Güm.Müd. eklendi.


Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde yapılan değişiklikle; Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinin yapılabileceği gümrük kapılarına Ünye Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.