1 Nisan 2022

01 Nisan 2022 Tarihli ve 31796 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YASAMA BÖLÜMÜ
KANUNLAR
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
TEBLİĞLER
KURUL KARARLARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
YARGITAY KARARI
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220401.pdf