30 Mart 2022

NCTS sisteminde tescil edilen transit beyannamelerinde Damga vergisi hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda NCTS sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için;
  • Tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen,
  • Transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin seçenekler oluşturulduğu
Düzenlemeler 11/04/2022 tarihinde devreye girecektir.