30 Mart 2022

Kore Cumhuriyeti menşeli “ftalik anhidrit” ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğde; Kore Cumhuriyeti menşeli “2917.35.00.00.00” GTİP’li  “ftalik anhidrit” tanımlı ürüne yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına karar verilebilir.
Mevcut Uygulama aşağıdaki gibidir:

İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.