30 Mart 2022

2022 Yılı “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi” yürürlüğe girmiştir.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen 2022 yılında uygulanacak olan “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi” yayımlanmıştır.  

İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.