24 Mart 2022

Tunus ihracatında MANUEL EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hakkında


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda Tunus’a gerçekleştirilecek ihracatlarımızda kullanılacak EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin, ikinci bir bildirime kadar elektronik ortamda (MEDOS düzenlenmemesi ve söz konusu belgelerin manuel usulde düzenlenerek gümrük idaremizde ıslak imza ve ıslak kaşe tatbik edilmek suretiyle vize edileceği