24 Mart 2022

24 Mart 2022 Tarihli ve 31788 Sayılı Resmi Gazete içeriği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220324.pdf