22 Mart 2022

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB – İhracat Genelgesi Güncellendi


İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesinde aşağıdaki şekilde değişiklikler yapıldı;
  • İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeler listesinden (Ek 3) Yemen çıkartıldı,
  • İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeler listesine (Ek 2) eklenmiştir.
 

İlgili Genelgeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.