22 Mart 2022

Geri Gelen Eşya hakkında.


Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda;
  • Geri gelen eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlere tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde,
  • Sisteme teminat girilmiş olması durumunda ilgili firmanın bahse konu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığı tespit edilmeden önce eşyanın teslimine yönelik uygulama yürütülmekte olduğu
belirtiliyor.