19 Mart 2022

Mısıra ihracat gönderilerinin kaydı Advanced Cargo Information (ACI-ACID) (Gönderi Ön Bilgilendirme) sistemi hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; Mısır Maliye Bakanlığı tarafından, Mısıra yapılacak ihracat gönderilerinin kaydı için geliştirilen Advanced Cargo Information (ACI-ACID) (Gönderi Ön Bilgilendirme) sistemindeki prosedürler hakkında bilgi içeren Nota’nın örneğini iletiliyor.