15 Mart 2022

Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı.


Bugün Resmi Gazete’de  yayımlanan “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”da yapılan değişiklikle;
  • AB dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve kıymeti 150 Avroyu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 20’den %30’a çıkarıldı, AB ülkelerinden yapılan gönderiler için %18 uygulanmaya devam edecek. 
  • Tüzel kişiler için 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın için tek ve maktu vergi uygulanacak (AB’den sevkiyatlarda %18 diğer ülkelerden sevkiyatlarda %30),
  • 1.500 Avroyu geçmeyen ilaç gönderileri için tek ve maktu vergi uygulanacak (AB’den sevkiyatlarda %18 diğer ülkelerden sevkiyatlarda %30),
  • Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış tıbbi laboratuvar ve genetik merkezler adına gönderilmiş olması halinde muafiyet kapsamda değerlendirilecek,
  • Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacak, on yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmayacak
Karar 01.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.