6 Mart 2022

ÖTV matrahına, İthalattan önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV den istisna olsun ya da olmasın, dahil edilmesi gerektiği hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda:
İthalattan önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor.