6 Mart 2022

“Korana Virus” salgını sebebiyle ayniyat tespitlerinde uygulanan fiziki kontrole yönlendirilmemesi talimatı kaldırıldı.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda:
“Korona Virüs” salgını nedeniyle aşağıda belirtilen rejimlerin ayniyat tespit işlemlerinde temasın azaltılmasına yönelik zorunlu durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta yönlendirilmemesi talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
  • geçici ithalat rejimi,
  • hariçte işleme rejimi ve
  • geçici ihracatta,
Konu rejimlerin uygulamasında beyannameler fiziki kontrole yönlendirilecektir.