3 Mart 2022

Ukrayna’dan ithal edilecek tarım ürünlerinde resmî sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek.


Cumhurbaşkanı’nca yayımlanan Karar ile;
“Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriteleri tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz.” denilmektedir.