3 Mart 2022

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile 2022/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik yapıldı;
  • 1108.11 GTP li buğday nişastası Kayda Alınan Eşya Listesine eklendi ve İTKİB ile EİB Genel Sekreterliği kayıt merkezi olarak yetkilendirildi;
  • 0703.20 GTP li Sarımsaklar için OAİB yerine EİB Genel Sekreterliği Kayıt merkezi olarak yetkilendirildi;
  • Geri gelen eşya statüsündeki eşya ve
  • Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin başka ülkelerin kara sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer deniz ürünleri,
  • Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan fabrika gemilerde ilgili ürünlerden üretilen eşya için Kayıt belgesi gerekmeyecek;
  • Kayıt Belgesi Başvurusuna Eklenecek Belgeler (EK-2) de değişiklik yapıldı.