3 Mart 2022

İnsan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürün ve ara ürünler tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu diğer farmasötik ürünler ithalatında Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi aranacak


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-1/A da yer alan ve ithalatında Kontrol Belgesi aranan eşya listesine; “3002.49.00.00.00” – Diğerleri (Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürün ve ara ürünler tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu diğer farmasötik ürünler (Özel İzin alınması gerekenler hariç, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç, laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) GTIP ve tanımlı eşya eklenmiştir.