3 Mart 2022

“Fasulye, Mercimek, Dökme Zeytinyağı” İhracat Kısıtlaması hakkında.


Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; arz/talep ve mevcut stok durumumuz dikkate alınarak yeni bir bilgilendirme yapılana kadar; 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan;
  1. 0713.33.90.00.19 GTİP’li Adi Fasulye (Beyaz Fasulye Dahil),
  2. 071340000013 GTİP’li Kırmızı Mercimek,
  3. 150930000014 ve 150990000018 GTİP’li Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen Dökme Zeytinyağı),
ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına karar verildiği belirtilmektedir.