3 Mart 2022

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği’nde “Amyant” isimli eşyanın korelasyondan kaynaklı GTIP düzenlemesi yapılmıştır.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile 2022/6 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği’nin Ek-1’inde yer alan ithalatı yasak olan kimyasalların yer aldığı listede korelasyondan kaynaklanan GTİP düzeltmeleri yapıldı: