25 Şubat 2022

İthal malları ile ilgili gümrük işlemlerinden sonra ortaya çıkan kıymet unsurlarının gümrük idaresine beyan edilmesi gerektiği hakkında.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan yazıda;
“İthal edilen malla ilgili gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra ortaya çıkan her türlü kıymet unsurunun gümrük idaresine İstisnai Kıymetle Beyan hükümleri çerçevesinde beyan edilmesi gerektiği”
belirtilmektedir.
İlgili yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.