23 Şubat 2022

Çin ve İsrail menşeli “Emniyet Camları”nda dampinge karşı vergi uygulanmaya devam edecek.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğde; Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail menşeli “7007” tarife pozisyonunda sınıflandırılan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camlarının” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı verginin devamına karar verilmiştir.
  • Bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.
  • Bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.


İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.