11 Şubat 2022

Çin menşeli “ark kaynağı yapmak için adi metallerden içi doldurulmuş teller” ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğde; ÇHC menşeli önleme tabi 8311.20.00.00.00 GTİP i altında yer alan “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” tanımlı ürüne yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına karar verilebilir.
Mevcut Uygulama aşağıdaki gibidir:    

İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.