6 Şubat 2022

Naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 pozisyonlarında yer alan “Naylon veya diğer poliamidlerden iplikler“in ithalatında uygulanan korunma önleminin süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirleniyor.
  • Taraflar 30 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan ek mali yükümlülüğün devamına karar verilebilir..
________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e ve Karar’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz