20 Ocak 2022

Çin, Endonezya, Tayland ve Malezya menşeli “Motosiklet tekerlek ve lastiklerinde” dampinge karşı vergi uygulanmaya devam edecek.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Endonezya ve Malezya menşeli “4011.40” GTP’te sınıflandırılan motosiklet dış lastikleri, “4013.90.00.00.11” GTP’te sınıflandırılan motosiklet iç lastikleri ve “8714.10.30” GTP’te sınıflandırılan aksam ve parçaların  ithalatında uygulanan dampinge karşı vergi önlemlerin 5 sene daha devamına karar verildiği belirtilmektedir.
İlgili tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.