31 Aralık 2021

Gümrük Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. “Rejim beyanından önce laboratuvar tahlil”- “Geri gelen eşyanın teminat ile teslimi”- “Geçici depolama yeri kayıt işlemleri”- “Geçici ithal edilen Uçak motorları”


Ticaret Bakanlığı’nca Gümrük Yönetmeliği’nde aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır;
Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması hakkında:
  • Tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilecek.
  • Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir.
  • Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, tahlile itiraz edilebilir.
  • Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

Geri gelen eşyanın teminat verilmek suretiyle teslim edilmesi hakkında:
  • Geri gelen ihraç eşyasına tekabül eden vergi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde,
söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine izin verilecek.
Geçici depolama yerleri işleticilerinin giriş kayıtlarını oluşturabilmesi hakkında:
  • Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, işletici tarafından elektronik olarak tutulan verilerin geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına izin veriliyor.

Geçici ithal edilen uçak motorları hakkında:
  • Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir.”
    ________________________________________________________________________________________________ İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz