25 Aralık 2021

23 Aralık 2021 Tarihli ve 31698 Sayılı Resmi Gazete içeriği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
KURUL KARARI
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜResmi Gazete PDF formatına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.