25 Aralık 2021

2022 yılında uygulanacak Damga Vergisi hakkında.


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan tebliğ ile; 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış oran ve miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Buna göre:
  • Gümrük idarelerine verilen Beyannameler: 176,70 TL
  • Gümrük idarelerine verilen Özet Beyan Formları: 19,80 TL
  • Ordinolar: 1 TL
  • Taşıma Senedi: 1 TL
________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz