11 Aralık 2021

TRT Bandrol ücretlerinde farklılığın TRT’ye intikal etmesi ve tamamlayıcı istisnai kıymet kapsamında olması durumunda gümrükçe tahsili hakkında


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; “…ithal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrol sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklar…”ın TRT Kurumuna intikali gerektiği,
  • İstisnai kıymetle beyanda bulunulan durumlarda, yükümlüsünce yapılan tamamlayıcı beyan üzerine ortaya çıkan TRT Bandrolü ücretlerinin gümrük idaresi tarafından tahsil edilmesi;
  • Bu tutarlarla ilgili olarak ayrıca KDV ve varsa ÖTV yönüyle de gerekli işlemlerin ikmal edilmesi gerekmektedir.
denilmektedir.

İlgili yazıya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz