4 Aralık 2021

“Pil ve akümülatör”lerin serbest dolaşıma giriş işlemleri ihtisas gümrüğü uygulamasında değişiklik yapıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca “Pil ve akümülatör“lerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlendiği 102 Seri Nolu Tebliğde yapılan değişiklikle;
  • Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri halihazırda yetkili olan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra: Aksaray, Halkalı Gar (sadece demir yoluyla gelen eşya için), İzmit ve Yalova Gümrük Müdürlüklerinden de yapılabilecek.
  • Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilecek.
 
İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz