4 Aralık 2021

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile;
  • Demiryolu aracı ve Demiryolu pompası tanımları eklendi,
  • Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 18 inci,
  • Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri başlıklı 34 üncü,
  • Bayilik Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler başlıklı 37 nci ve
  • Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri başlıklı 38 inci maddelerinde
değişiklikler yapılmıştır.    
İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz