4 Aralık 2021

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda menşeli “Halıların” serbest dolaşıma giriş işlemleri ihtisas gümrüğü uygulamasından muaf tutulacak.


Ticaret Bakanlığı’nca “Halıların” serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlendiği 93 Seri Nolu Tebliğ’in;
  • Üçüncü maddesi birinci fıkrası: “AB menşeli olmayan” ibaresi “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) menşeli olmayan” şeklinde
değiştirilmiştir.
  • Diğer Menşeli olanların serbest dolaşıma giriş işlemleri “Isparta Gümrük Müdürlüğü”nden yapılmaktadır.
 
İlgili Tebliğ değişikliğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz