6 Kasım 2021

Sonradan Menşe İbrazı / ABD menşeli bazı ürünlerde EMY için sonradan menşe ibrazı konularında Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı.


Gümrük Yönetmeliği’nin “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklı geçici 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle;
  1. 05.11.2021 den önce tescil edilmiş ancak menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği beyannameler kapsamı eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı 31/12/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilebilecek.
  2. ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ek mali yükümlülüğün ödenmediği, eksik ödendiği veya teminata bağlanmadığı tespit edilen eşyanın beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması veya 31/5/2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş ………….. ifadesini içeren belgenin ibraz edilmesi hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmayacak.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz