6 Kasım 2021

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin “İKİ AY” ek süre verilmesi hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle;
  • 05.11.2021 tarihinden önce düzenlenmiş,
  • ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB/Dİİ ile
  • ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan DİİB/Dİİ ne,
31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilecek. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz