31 Ekim 2021

Çin menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; ÇHC menşeli 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı ürünlerine yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya anti-damping vergisi uygulanmaya karar verilebilir..
________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz