28 Ekim 2021

ATV, UTV ve Motorlu Karavanlara ÖTV uygulanacak, sosyal medya gelirlerine KDV istisnası getirildi.


Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; 4760 sayılı ÖTV Kanununun ekinde yer alan (II) sayılı listeye yapılan eklemelerle:
  • 87.03 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “motorlu karavanlar”a yüzde 45,
  • 87.01, 87.03 ve 87.04 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı) cinsi taşıtlara yüzde 25 oranında ÖTV getirildi;
3065 sayılı KDV Kanununun 17/4.a maddesinde yapılan düzenleme ile:
  • Stopaj yoluyla vergilendirilip gelir vergisinden istisna olan kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV den istisna edilerek sosyal medya gelirlerine istisna getirildi.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünde yapılan düzenleme ile:
  • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31/B maddesi kapsamında teminat yöneticisinin taraf oldukları dahil olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının ihracına konu teminatlara ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlara ve Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idarelerine, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, belediyelere ve köylere yapılacak bağışlara ilişkin olarak ilgili idare ile bağışlayanlar arasında düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası getirildi. 
________________________________________________________________________________________________ İlgili Kanun’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz