19 Ekim 2021

İsviçre Konfederasyonu, PAAMK Sistemi Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon kapsamına alındı.


Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 25.05.2021’de imzalanan Tarım Anlaşmasına uygulanmasına ilişkin hükümler, Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alındı. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Yönetmelik değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz