14 Ekim 2021

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Kıymeti’nin Tespiti İşlemleri hakkında Genelgesi


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelgede İthal eşyasının gümrük kıymetinin tespiti ile ilgili olarak;
  • Gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat ve uluslararası düzenlemeler,
  • Gümrük İdaresinin araştırma hakkı,
  • Satış bedeli yönteminin terkedilmesi,
  • Kıymet düşüklüğünün izah edilememesi,
  • Kıymet Tespitinde Kullanılan Yöntemin Belirtilmesi,
  • Eşyanın “aynı” veya “benzer” eşya olduğunun ortaya konulması
konularında açıklamalar yapılıyor. Ayrıca genelge eklerinde gümrük idarelerinin beyan edilen kıymetin doğruluğundan veya gerçekliğinden şüphelenmesini gerektirecek nedenler ve örnek olaylar belirtiliyor. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Genelgeye ve eklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz