12 Ekim 2021

ÇHC, Güney Kore, Tayvan ve Hindistan menşeli “metalize ipliklerde” uygulanan damping vergisi hakkında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli “5605.00” gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” tanımlı eşyaya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisi uygulanmaya devam edebilir.
________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz