12 Ekim 2021

3 yıl olan “Tahakkuk Zamanaşımı sürelerinin” gümrük idarelerince re’sen dikkate alınması hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; Gümrük Kanunu’nun 197’inci maddesi hükmünde üç yıl olarak belirlenen ilgili mevzuatlarla düzenlenen tahakkuk zamanaşımı sürelerinin gümrük idarelerince re’sen dikkate alınması gerekmekte olup aksine işlem yapıldığının düşünülmesi halinde ilgili belge/işlem özelinde zamanaşımı definin ileri sürülmesi mümkün bulunmaktadır. denilmektedir. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Yazı’ya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz