8 Ekim 2021

Dahilde İşleme İzni Kapsamında yapılan Ayniyet İşlemleri ile ilgili 2017/17 sayılı Genelge’de değişiklik yapıldı.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelge ile dahilde işleme izni ayniyet işlemleri ile ilgili 2017/17 sayılı Genelge’de aşağıdaki değişiklikler yapılıyor; 1. “I- Kullanılacak Kodlar” bölümünün sonuna “(Kod-8) Ayar raporu” ibaresi eklenmiştir. 2. “II- İthalat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” bölümünün 5 inci maddesinde yer alan “ekspertiz raporu (Kod-5)” ifadesi “ayar raporu (Kod-8)” olarak değiştirilmiştir. 3. “III-İhracat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler” bölümünde yapılan değişiklik ile üretim sürecinin (işlemlerin) aynı olması ve eşyanın değişmemesi kaydıyla tek bir ihracat partisinden numune alınarak düzenlenen ekspertiz raporu, yapılacak sonraki ihracat beyannamelerinde kullanılabilecek.   ________________________________________________________________________________________________ İlgili genelgeye bağlantıdan ulaşabilirsiniz 2017/17 sayılı genelgenin güncel şekline bağlantıdan ulaşabilirsiniz